لیست داستان ها دفتر روز مره های یک مهندس شاعر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دوست داشتن های عجیب و غریب او

5.0011340

راه و رسم خوبی

0.0011452

هندسه عقل

0.0011460

تعداد صفحه:(1)
1