لیست داستان ها دفتر با من زنده بمان جلد 1

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهشت همین جاست

5.002604

جبهه

0.0012000

داستان کوتاه بن بست

0.0011630

دریا

0.0011250

ده به اضافه ده

1.0011301

راه آسمان

0.0011570

سیب سرخ

5.0011542

عذاب وجدان

0.0011080

غروب

0.001750

نوستالژی

0.001780

چرخه شگفت

5.0021552

چه زود می گذرد

3.002601

تعداد صفحه:(1)
1