لیست داستان ها دفتر مجموعه داستان های کوتاه قصه غصه ها جلد اول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

غیرت

1.001660

آرزو

4.673730

داستان کوتاه افسانه

0.001560

داستان کوتاه غصه قصه ها نوشته محمد علی قجه

5.001550

دنیا

4.205810

شمع و عاشقی

5.001570

چشم و هم چشمی

5.001230

یادبود

5.001330

تعداد صفحه:(1)
1