لیست داستان ها دفتر مجموعه داستان های کوتاه قصه غصه ها جلد اول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

غیرت

1.0011320

آرزو

4.6731380

داستان کوتاه افسانه

0.0011190

داستان کوتاه غصه قصه ها نوشته محمد علی قجه

5.0011240

دنیا

4.2051390

شمع و عاشقی

5.0011140

چشم و هم چشمی

5.001990

یادبود

5.0021052

تعداد صفحه:(1)
1