لیست داستان ها دفتر داستان‌های مینیمال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ساخت ایران

1.502966

ک مثل کارخانه

2.333862

کت و شلوار

3.5041191

کفاش

3.6731012

تعداد صفحه:(1)
1