لیست داستان ها دفتر داستان‌های مینیمال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ساخت ایران

1.5022536

ک مثل کارخانه

2.3332543

کت و شلوار

3.5042971

کفاش

4.0043102

تعداد صفحه:(1)
1