لیست داستان ها دفتر داستان‌های مینیمال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ساخت ایران

1.5022186

ک مثل کارخانه

2.3332163

کت و شلوار

3.5042541

کفاش

4.0042652

تعداد صفحه:(1)
1