لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6731270

دزد و خورجین

5.0011410

سگ احمق

5.0011340

مادر...

3.6731544

مرد عابد...

0.0011511

همه آدم ها مهم هستند...

2.3331960

گنجشک و خدا

5.0021510

تعداد صفحه:(1)
1