لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6052480

دزد و خورجین

5.0012690

سگ احمق

5.0012560

مادر...

3.6732964

مرد عابد...

0.0013011

همه آدم ها مهم هستند...

2.8053490

گنجشک و خدا

5.0022790

تعداد صفحه:(1)
1