لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

3.0041710

دزد و خورجین

5.0011940

سگ احمق

5.0011740

مادر...

3.6731944

مرد عابد...

0.0012081

همه آدم ها مهم هستند...

2.8052560

گنجشک و خدا

5.0022020

تعداد صفحه:(1)
1