لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6052220

دزد و خورجین

5.0012460

سگ احمق

5.0012240

مادر...

3.6732604

مرد عابد...

0.0012651

همه آدم ها مهم هستند...

2.8053110

گنجشک و خدا

5.0022560

تعداد صفحه:(1)
1