لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6054990

دزد و خورجین

5.0017670

سگ احمق

5.0015410

مادر...

3.6736054

مرد عابد...

0.0015811

همه آدم ها مهم هستند...

2.8056230

گنجشک و خدا

5.0025680

تعداد صفحه:(1)
1