لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6731260

دزد و خورجین

5.0011400

سگ احمق

5.0011340

مادر...

3.6731544

مرد عابد...

0.0011491

همه آدم ها مهم هستند...

2.3331940

گنجشک و خدا

5.0021490

تعداد صفحه:(1)
1