لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6054130

دزد و خورجین

5.0015620

سگ احمق

5.0014540

مادر...

3.6734794

مرد عابد...

0.0014991

همه آدم ها مهم هستند...

2.8055340

گنجشک و خدا

5.0024730

تعداد صفحه:(1)
1