لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6053150

دزد و خورجین

5.0013580

سگ احمق

5.0013350

مادر...

3.6733864

مرد عابد...

0.0013871

همه آدم ها مهم هستند...

2.8054430

گنجشک و خدا

5.0023570

تعداد صفحه:(1)
1