لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6052860

دزد و خورجین

5.0013170

سگ احمق

5.0013020

مادر...

3.6733424

مرد عابد...

0.0013481

همه آدم ها مهم هستند...

2.8053990

گنجشک و خدا

5.0023190

تعداد صفحه:(1)
1