لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

3.002450

دزد و خورجین

5.001460

سگ احمق

5.001450

مادر...

0.001602

مرد عابد...

0.001500

همه آدم ها مهم هستند...

1.001740

گنجشک و خدا

5.001480

تعداد صفحه:(1)
1