لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

3.0041680

دزد و خورجین

5.0011930

سگ احمق

5.0011730

مادر...

3.6731944

مرد عابد...

0.0012071

همه آدم ها مهم هستند...

2.8052550

گنجشک و خدا

5.0022020

تعداد صفحه:(1)
1