لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6054580

دزد و خورجین

5.0016560

سگ احمق

5.0014920

مادر...

3.6735244

مرد عابد...

0.0015381

همه آدم ها مهم هستند...

2.8055770

گنجشک و خدا

5.0025170

تعداد صفحه:(1)
1