لیست داستان ها دفتر مصائب الزمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لبخندِ علی

2.0052816

مصائب الزمان

2.4375670

پا

5.0019672

کفش

5.0014820

کلاس 103 انسانی

2.3334662

تعداد صفحه:(1)
1