لیست داستان ها دفتر مصائب الزمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لبخندِ علی

2.0052956

مصائب الزمان

2.4375820

پا

5.0019922

کفش

5.0014980

کلاس 103 انسانی

2.3334802

تعداد صفحه:(1)
1