لیست داستان ها دفتر مصائب الزمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لبخندِ علی

2.6731366

مصائب الزمان

2.4374330

پا

5.0017442

کفش

5.0013600

کلاس 103 انسانی

2.3333582

تعداد صفحه:(1)
1