لیست داستان ها دفتر مصائب الزمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لبخندِ علی

2.0052586

مصائب الزمان

2.4375390

پا

5.0019272

کفش

5.0014610

کلاس 103 انسانی

2.3334442

تعداد صفحه:(1)
1