لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0033228

سلوک

5.0023289

سکوت پر صدا...

1.0012542

پنجره مشرف به مردمک

0.0012240

تعداد صفحه:(1)
1