لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0034048

سلوک

5.0024029

سکوت پر صدا...

1.0013232

پنجره مشرف به مردمک

0.0013010

تعداد صفحه:(1)
1