لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0035288

سلوک

5.0025159

سکوت پر صدا...

1.0014452

پنجره مشرف به مردمک

0.0014310

تعداد صفحه:(1)
1