لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0032088

سلوک

5.0021999

سکوت پر صدا...

1.0011102

پنجره مشرف به مردمک

0.001840

تعداد صفحه:(1)
1