لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0034958

سلوک

5.0024779

سکوت پر صدا...

1.0013972

پنجره مشرف به مردمک

0.0013930

تعداد صفحه:(1)
1