لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0042948

زندگی!!

5.0022668

عقل و عشق

5.003611

مرده های متحرک

4.5022865

من به دنبال تو!

4.5042624

من فرزندپاییز

4.71730412

نظرمعلم

4.6762585

پیرمردارزوهایم

5.00222310

تعداد صفحه:(1)
1