لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0042828

زندگی!!

5.0022508

عقل و عشق

5.003340

مرده های متحرک

4.5022715

من به دنبال تو!

4.5042484

من فرزندپاییز

4.71728812

نظرمعلم

4.6762435

پیرمردارزوهایم

5.00220510

تعداد صفحه:(1)
1