لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0043698

زندگی!!

5.0023448

عقل و عشق

5.0031823

مرده های متحرک

4.5023655

من به دنبال تو!

4.6053334

من فرزندپاییز

4.71739812

نظرمعلم

4.6763435

پیرمردارزوهایم

5.00230610

تعداد صفحه:(1)
1