لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.36111715

بدون.....سخن

4.8881762

راه نرفته

4.7541874

رگ خواب

5.003640

زندان فکر

4.5021824

عشق مرگ

4.7582057

منجلاب

5.0031288

هبوط

5.0011780

تعداد صفحه:(1)
1