لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08132455

بدون.....سخن

4.8882312

راه نرفته

4.7542514

رگ خواب

4.6052340

زندان فکر

4.5022524

عشق مرگ

4.7582647

منجلاب

5.0032218

هبوط

5.0012380

تعداد صفحه:(1)
1