لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.508784

بدون.....سخن

4.8671392

راه نرفته

4.7541534

زندان فکر

4.5021484

عشق مرگ

4.7171657

هبوط

5.0011320

تعداد صفحه:(1)
1