لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08134165

بدون.....سخن

4.8884392

راه نرفته

4.7544294

رگ خواب

4.6054160

زندان فکر

4.5024324

عشق

3.0031080

عشق مرگ

4.4494759

منجلاب

5.0034388

هبوط

5.0014290

تعداد صفحه:(1)
1