لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.36111905

بدون.....سخن

4.8881882

راه نرفته

4.7542084

رگ خواب

4.6051230

زندان فکر

4.5022004

عشق مرگ

4.7582207

منجلاب

5.0031598

هبوط

5.0012000

تعداد صفحه:(1)
1