لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08132675

بدون.....سخن

4.8882582

راه نرفته

4.7542724

رگ خواب

4.6052580

زندان فکر

4.5022764

عشق مرگ

4.7582857

منجلاب

5.0032448

هبوط

5.0012590

تعداد صفحه:(1)
1