لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.60101395

بدون.....سخن

4.8881562

راه نرفته

4.7541704

زندان فکر

4.5021644

عشق مرگ

4.7581877

منجلاب

5.002757

هبوط

5.0011550

تعداد صفحه:(1)
1