لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08133605

بدون.....سخن

4.8883662

راه نرفته

4.7543694

رگ خواب

4.6053630

زندان فکر

4.5023754

عشق مرگ

4.7583927

منجلاب

5.0033708

هبوط

5.0013650

تعداد صفحه:(1)
1