لیست داستان ها دفتر رسم روزگار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدم نمــــــــــــــــــــای یخی

5.0024645

تمنـــای رستن!!!

5.0013703

رویای شیرین

4.2054617

پیوند من و خانه

5.0034344

گذر زمان

5.0015184

گریزان

4.0011413

تعداد صفحه:(1)
1