لیست داستان ها دفتر رسم روزگار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدم نمــــــــــــــــــــای یخی

5.0024155

تمنـــای رستن!!!

5.0013153

رویای شیرین

4.2054187

پیوند من و خانه

5.0033854

گذر زمان

5.0014564

گریزان

0.001503

تعداد صفحه:(1)
1