لیست داستان ها دفتر همراز محمدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0011061

آنشرلی

4.0022824

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.002558

فرار

0.0011342

گدایی

3.0012172

یک شنبه ی آخر

5.001931

تعداد صفحه:(1)
1