لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0012651

آنشرلی

4.0025184

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0022568

فرار

0.0012842

گدایی

3.0014002

یک شنبه ی آخر

5.0012961

تعداد صفحه:(1)
1