لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0012131

آنشرلی

4.0024554

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0021908

فرار

0.0012442

گدایی

3.0013362

یک شنبه ی آخر

5.0012271

تعداد صفحه:(1)
1