لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0011771

آنشرلی

4.0024024

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0021538

فرار

0.0012122

گدایی

3.0012952

یک شنبه ی آخر

5.0011851

تعداد صفحه:(1)
1