لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0011521

آنشرلی

4.0023424

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0021188

فرار

0.0011782

گدایی

3.0012602

یک شنبه ی آخر

5.0011461

تعداد صفحه:(1)
1