لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.003470

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.001320

پشت آینه 1

5.0021021

پشت آینه 2

5.0021290

پشت آینه 3

5.002850

پشت آینه 4

5.001684

پشت آینه 5

5.002881

تعداد صفحه:(1)
1