لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.0029711

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031020

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.003980

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.002790

هم نیمکتی

5.001332

پشت آینه 1

5.0031661

پشت آینه 2

5.0021870

پشت آینه 3

5.0021410

پشت آینه 4

5.0011114

پشت آینه 5

5.0021541

تعداد صفحه:(1)
1