لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00239311

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6733701

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0023060

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0033291

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0022980

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0013182

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0013141

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6763444

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4053984

عاشقانه

0.001500

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0033850

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0033920

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0023650

هم نیمکتی

4.0043934

پشت آینه 1

5.0034451

پشت آینه 2

5.0024400

پشت آینه 3

5.0024280

پشت آینه 4

5.0014034

پشت آینه 5

5.0024741

تعداد صفحه:(1)
1