لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00212011

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.673441

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031270

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031220

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021030

هم نیمکتی

5.003754

پشت آینه 1

5.0031901

پشت آینه 2

5.0022110

پشت آینه 3

5.0021660

پشت آینه 4

5.0011354

پشت آینه 5

5.0021831

تعداد صفحه:(1)
1