لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.0026711

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.003890

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.003780

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.002560

پشت آینه 1

5.0031501

پشت آینه 2

5.0021740

پشت آینه 3

5.0021270

پشت آینه 4

5.001984

پشت آینه 5

5.0021361

تعداد صفحه:(1)
1