لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0013653

بد شانس - قسمت اول

0.0011682

بد شانس - قسمت دوم

5.0011806

بد شانس - قسمت سوم

4.2052017

تعداد صفحه:(1)
1