لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0012603

بد شانس - قسمت اول

0.001512

بد شانس - قسمت دوم

5.001516

بد شانس - قسمت سوم

4.205577

تعداد صفحه:(1)
1