لیست داستان ها دفتر مینای شهر خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاوان یک اشتباه

5.0011308

از تو فقط حسرت ماند و ...

5.001905

اعتراف عشق یا خیانت؟

1.5024561

انضباط زیر خط فقر

0.00112211

جدول ضرب

0.0012190

سیاهی مطلق

5.003638

محکوم به فراموشی

2.00210715

مرجان من

0.0013083

مرگ تدریجی

5.001321

هر دو تو را باختیم ...

2.0015742

یک قدم مانده به سقوط ...(امید؟ایمان؟باور؟)

5.001908

تعداد صفحه:(1)
1