لیست داستان ها دفتر مینای شهر خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاوان یک اشتباه

5.0012058

از تو فقط حسرت ماند و ...

5.0011565

اعتراف عشق یا خیانت؟

1.5025181

انضباط زیر خط فقر

0.00119411

جدول ضرب

0.0013030

سیاهی مطلق

5.0031588

محکوم به فراموشی

2.50417915

مرجان من

0.0013953

مرگ تدریجی

5.0011532

هر دو تو را باختیم ...

2.0016372

یک قدم مانده به سقوط ...(امید؟ایمان؟باور؟)

5.0011708

تعداد صفحه:(1)
1