لیست داستان ها دفتر مینای شهر خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاوان یک اشتباه

5.0012068

از تو فقط حسرت ماند و ...

5.0011565

اعتراف عشق یا خیانت؟

1.5025201

انضباط زیر خط فقر

0.00119511

جدول ضرب

0.0013060

سیاهی مطلق

5.0031608

محکوم به فراموشی

2.50417915

مرجان من

0.0013973

مرگ تدریجی

5.0011532

هر دو تو را باختیم ...

2.0016372

یک قدم مانده به سقوط ...(امید؟ایمان؟باور؟)

5.0011718

تعداد صفحه:(1)
1