لیست داستان ها دفتر داستان کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست

5.0017516

عشق واقعی

5.0011491

فرشته های زمینی ،قسمت دوم

5.0011259

فرشته های زمینی ،قسمت سوم

5.0011386

فرشته های زمینی، قسمت اول

0.00113416

پدر و مادر عزیز فراموش نکنید

5.001862

پسر فال فروش

5.0027122

تعداد صفحه:(1)
1