لیست داستان ها دفتر داستان کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست

5.0017236

عشق واقعی

5.001931

فرشته های زمینی ،قسمت دوم

5.001899

فرشته های زمینی ،قسمت سوم

5.001936

فرشته های زمینی، قسمت اول

0.00110116

پسر فال فروش

5.0026842

تعداد صفحه:(1)
1