لیست داستان ها دفتر داستان کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست

5.0017486

عشق واقعی

5.0011431

فرشته های زمینی ،قسمت دوم

5.0011209

فرشته های زمینی ،قسمت سوم

5.0011356

فرشته های زمینی، قسمت اول

0.00112916

پدر و مادر عزیز فراموش نکنید

5.001762

پسر فال فروش

5.0027122

تعداد صفحه:(1)
1