لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011362

ابوالفضل

0.0011060

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011501

پیرمرد

4.5026491

یلدا

0.0011420

تعداد صفحه:(1)
1