لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011792

ابوالفضل

0.0011600

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011931

پیرمرد

4.5027121

یلدا

0.0011880

تعداد صفحه:(1)
1