لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011272

ابوالفضل

0.001790

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011341

پیرمرد

4.5026371

یلدا

0.0011280

تعداد صفحه:(1)
1