لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011432

ابوالفضل

0.0011220

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011591

پیرمرد

4.5026641

یلدا

0.0011530

تعداد صفحه:(1)
1