لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.001682

اولین روز

5.0026572

تاب

0.0011056

تنهایی

0.0016480

حقیقت

0.0014282

حکایت

0.0011860

حیران

0.0012870

حیرت

0.0011392

خواب

2.3335523

دل

3.00256310

راه

0.0015032

رسم

0.0015404

رضایت

0.0011094

روزمرگی

0.001652

سرنوشت

0.0012020

سوال

0.0011104

شاگرد اول

3.5028290

غرور

5.0011346

فاصله

0.0011704

فراموشی

0.0011106

فرصت

0.001324

قسمت

5.0016194

مترسک

4.0029151

مزد

0.0012422

پایان و آغاز

0.0015902

تعداد صفحه:(1)
1