لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0014732

تنهایی

0.0011070

خواب

2.3333833

رسم

0.0012924

شاگرد اول

3.5025170

قسمت

5.0014314

مترسک

3.0014831

پایان و آغاز

0.0013992

تعداد صفحه:(1)
1