لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0014752

تنهایی

0.0011280

خواب

2.3333843

رسم

0.0013124

شاگرد اول

3.5025200

قسمت

5.0014344

مترسک

3.0014921

پایان و آغاز

0.0014002

تعداد صفحه:(1)
1