لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0015830

اندوه

5.0015692

اولین روز

5.00211172

ایستگاه آخر

1.5025277

تاب

0.0015256

تردید

4.0014970

تنهایی

0.00110780

حقیقت

0.0018992

حکایت

0.0016430

حیران

3.5027650

حیرت

0.0015382

خواب

2.3339563

خواب و خیال

2.0024600

دل

3.002100210

راه

0.0018982

رسم

0.0019894

رضایت

0.0015494

رها در رویا

5.0015006

روزمرگی

0.0015192

روزگار

5.0025512

سرنوشت

0.0016720

سوال

0.0015174

شاگرد اول

3.50214900

غرور

5.00110386

غم نان

0.0015082

فاصله

0.0016324

فراموشی

0.0016326

فرصت

4.0025486

قسمت

5.00110774

مترسک

4.33319911

مجنون

5.0014980

مزد

0.0016692

پایان و آغاز

0.0019852

کابوس

1.5025180

تعداد صفحه:(1)
1