لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0025802

تنهایی

0.0015730

حقیقت

0.0013482

حکایت

0.0011070

حیران

0.0012050

حیرت

0.001261

خواب

2.3334883

دل

3.00249110

راه

0.0014462

رسم

0.0014734

سرنوشت

0.0011280

شاگرد اول

3.5027080

فاصله

0.001714

قسمت

5.0015364

مترسک

3.0017891

مزد

0.0011632

پایان و آغاز

0.0015172

تعداد صفحه:(1)
1