لیست داستان ها دفتر طنز های تلخ و شیرین

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو قطب هم نام

5.0025224

کمی شبیه آدم

5.0014862

تعداد صفحه:(1)
1