لیست داستان ها دفتر نوجوانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اغوش تو*

5.0015303

جوانی

3.002840

دلقک سیرک

3.0021840

دو خدا و یک عشق!

4.5025993

زلزله و خالق ان

4.5025233

عشق در نگاه اول

5.0012226

محمد (ص)*

5.0035542

پرواز بدون بال

5.0044082

تعداد صفحه:(1)
1