لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

« غیرمترقبه»

5.0015596

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0013350

«باقر بزن به برق»1

5.0014440

«بیماری خود اشتغالی »

5.0014691

پیامک آخر شب

0.0014250

تعداد صفحه:(1)
1