لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

« غیرمترقبه»

5.0012386

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0012630

«باقر بزن به برق»1

5.0013860

«بیماری خود اشتغالی »

5.0013901

پیامک آخر شب

0.0013680

تعداد صفحه:(1)
1