لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0011790

« غیرمترقبه»

5.0016886

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0014350

«باقر بزن به برق»1

5.0015800

«بیماری خود اشتغالی »

5.0015831

خانه های سنگی

0.0011241

پیامک آخر شب

0.0015510

تعداد صفحه:(1)
1