لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0011870

« غیرمترقبه»

5.0016996

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0014460

«باقر بزن به برق»1

5.0015880

«بیماری خود اشتغالی »

5.0015921

خانه های سنگی

0.0011361

پیامک آخر شب

0.0015650

تعداد صفحه:(1)
1