لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.0015012

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0015960

« غیرمترقبه»

5.00110896

« کش روی پول»

0.0013731

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0018390

«باقر بزن به برق»1

5.0019950

«بیماری خود اشتغالی »

5.0019531

«سرفه های اکبر آقایی»

2.2541914

خانه های سنگی

0.0015401

پیامک آخر شب

0.0019440

تعداد صفحه:(1)
1