لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.0011812

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0013020

« غیرمترقبه»

5.0018206

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0015530

«باقر بزن به برق»1

5.0017180

«بیماری خود اشتغالی »

5.0016861

خانه های سنگی

0.0012681

پیامک آخر شب

0.0016790

تعداد صفحه:(1)
1