لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.441829875

دزد

3.0068951

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0036012

روباه محاکمه می شود

4.0037561

روزنامه فروش

5.0013103

زن بدون سرنوشت

3.0025356

پوست فروش

3.231322394

کدخدا

5.00231810

تعداد صفحه:(1)
1