لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.411727405

دزد

3.0067091

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0034822

روباه محاکمه می شود

4.0035411

روزنامه فروش

5.0011523

زن بدون سرنوشت

3.0023986

پوست فروش

3.231321064

کدخدا

5.00211410

تعداد صفحه:(1)
1