لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.411727825

دزد

3.0067421

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0035152

روباه محاکمه می شود

4.0035891

روزنامه فروش

5.0011833

زن بدون سرنوشت

3.0024306

پوست فروش

3.231321334

کدخدا

5.00216010

تعداد صفحه:(1)
1