لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0014691

در قاب عکسم میجویمت...

5.0012418

رفتنت سخت بود بانوجان

2562

نیامدی،دیر کردم!

3.0043761

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0013060

تعداد صفحه:(1)
1