لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0015201

در قاب عکسم میجویمت...

5.0012698

رفتنت سخت بود بانوجان

2952

نیامدی،دیر کردم!

3.0044321

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0013520

تعداد صفحه:(1)
1