لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در قاب عکسم میجویمت...

5.001596

رفتنت سخت بود بانوجان

1072

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.001830

تعداد صفحه:(1)
1