لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در قاب عکسم میجویمت...

5.0011548

رفتنت سخت بود بانوجان

1702

نیامدی،دیر کردم!

2.6732521

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0011590

تعداد صفحه:(1)
1