لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0015671

در قاب عکسم میجویمت...

5.0013048

رفتنت سخت بود بانوجان

3222

نیامدی،دیر کردم!

3.0044651

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0013900

تعداد صفحه:(1)
1