لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در قاب عکسم میجویمت...

5.0011228

رفتنت سخت بود بانوجان

1422

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0011190

تعداد صفحه:(1)
1