لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0014181

در قاب عکسم میجویمت...

5.0011978

رفتنت سخت بود بانوجان

2072

نیامدی،دیر کردم!

3.0043381

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0012100

تعداد صفحه:(1)
1