لیست داستان ها دفتر جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

واقعه بعدالظهر

5.00213812

آخرین ساعات زندگی یک متحضر

0.0011454

باغ مرموز

5.00215310

سه سکانس/ دو داستان/ یک برداشت

0.0011590

مردی در باران

1.0011913

کاراگاه

0.0011550

یک روز داغ

0.0011770

یک کوچه تا خاموشی

0.0011684

تعداد صفحه:(1)
1