لیست داستان ها دفتر جدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

واقعه بعدالظهر

5.00223212

آخرین ساعات زندگی یک متحضر

0.0012554

باغ مرموز

5.00226610

سه سکانس/ دو داستان/ یک برداشت

0.0012440

مردی در باران

1.0012683

کاراگاه

0.0012420

یک روز داغ

0.0012480

یک کوچه تا خاموشی

0.0012374

تعداد صفحه:(1)
1