لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0016392

داستان باغ بلور

5.0013822

داستان توپ امیلیانو

0.0013860

داستان دخترک و سرباز

0.0014020

داستان شوالیه سیاه

0.0013730

داستان صخره سیاه و آب

3.0035252

داستان غار

1.0013990

داستان نامه مادر

0.0014371

داستان گل و آفت

5.0015520

داستان گنجشک

5.0014721

پسرک و شرایط

5.0027032

تعداد صفحه:(1)
1