لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0015262

داستان باغ بلور

5.0012922

داستان توپ امیلیانو

0.0012940

داستان دخترک و سرباز

0.0013050

داستان شوالیه سیاه

0.0012850

داستان صخره سیاه و آب

3.0034152

داستان غار

1.0013270

داستان نامه مادر

0.0013331

داستان گل و آفت

5.0014640

داستان گنجشک

5.0013511

پسرک و شرایط

5.0025782

تعداد صفحه:(1)
1