لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0015822

داستان باغ بلور

5.0013312

داستان توپ امیلیانو

0.0013340

داستان دخترک و سرباز

0.0013440

داستان شوالیه سیاه

0.0013220

داستان صخره سیاه و آب

3.0034592

داستان غار

1.0013610

داستان نامه مادر

0.0013761

داستان گل و آفت

5.0015050

داستان گنجشک

5.0014021

پسرک و شرایط

5.0026282

تعداد صفحه:(1)
1