لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0014412

داستان باغ بلور

5.0012232

داستان توپ امیلیانو

0.0012120

داستان دخترک و سرباز

0.0012240

داستان شوالیه سیاه

0.0012040

داستان صخره سیاه و آب

3.0033172

داستان غار

1.0012640

داستان نامه مادر

0.0012341

داستان گل و آفت

5.0013540

داستان گنجشک

5.0012481

پسرک و شرایط

5.0024712

تعداد صفحه:(1)
1