لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان باغ بلور

5.0011242

داستان توپ امیلیانو

0.0011020

داستان دخترک و سرباز

0.0011300

داستان شوالیه سیاه

0.0011070

داستان صخره سیاه و آب

3.0021762

داستان غار

1.0011660

داستان نامه مادر

0.0011031

داستان گل و آفت

5.0012170

داستان گنجشک

5.0011321

تعداد صفحه:(1)
1