لیست داستان ها دفتر ماهی آبی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار

5.0023545

جادوگر

4.0043592

روزهایی که خدا را ندید

4.0031252

روزگار گردون

5.0013240

عشق یعنی...

0.0012796

قلب وترانه

5.0033290

مادر

5.0025307

پله برقی

5.001303

تعداد صفحه:(1)
1