لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0015110

بابا برنامه ریز می شود

0.0012451

حقوق بابا نجومی می شود

0.0012744

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0012756

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0012383

تعداد صفحه:(1)
1