لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0012670

بابا برنامه ریز می شود

0.0011551

حقوق بابا نجومی می شود

0.0011644

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0011976

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0011663

تعداد صفحه:(1)
1