لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0014510

بابا برنامه ریز می شود

0.0011901

حقوق بابا نجومی می شود

0.0012074

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0012286

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0011903

تعداد صفحه:(1)
1