لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0016340

بابا برنامه ریز می شود

0.0013261

حقوق بابا نجومی می شود

0.0013644

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0013616

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0013253

تعداد صفحه:(1)
1