لیست داستان ها دفتر زندگی1

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنون خودپرستی ۱

4.0026202

جنون خودپرستی۲

4.0016022

درد اسارت

0.0016567

درد اسارت ۲

0.0016712

درد اسارت۳

4.0027353

زندگی رز

4.3336060

من هستم

5.0027562

یلدای احساس

5.0017076

تعداد صفحه:(1)
1