لیست داستان ها دفتر زندگی1

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنون خودپرستی ۱

4.0025802

جنون خودپرستی۲

4.0015542

درد اسارت

0.0016107

درد اسارت ۲

0.0016312

درد اسارت۳

4.0026903

زندگی رز

4.3335740

من هستم

5.0027112

یلدای احساس

5.0016526

تعداد صفحه:(1)
1