لیست داستان ها دفتر زندگی1

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنون خودپرستی ۱

4.0027322

جنون خودپرستی۲

4.0017132

درد اسارت

0.0017757

درد اسارت ۲

0.0017712

درد اسارت۳

4.0028623

زندگی رز

4.3337030

من هستم

5.0028882

یلدای احساس

5.0018226

تعداد صفحه:(1)
1