لیست داستان ها دفتر داستان های واقعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاکسی تک مسافر

4.0014390

مقصرکیست؟

5.0057698

تعداد صفحه:(1)
1