لیست داستان ها دفتر داستان های واقعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاکسی تک مسافر

4.0014710

مقصرکیست؟

5.0057898

تعداد صفحه:(1)
1