لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0015802

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5022592

آوای درون

0.0014834

الاغ و من!

0.0015541

این هم حکایت شهر زیراب

5.0024820

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0014980

تکرار

5.0024241

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0014391

ستاره‌ی دنباله دار

5.0014111

سرنوشت

5.0014951

سندبادنامه

0.0012440

شریعتی در بغداد

5.0035867

طوبال

3.0012263

فیلسوفی در بهشت

0.0015680

مأذنه

0.0014991

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0015611

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0024802

نیمکت

5.0025003

وصیّتنامه

5.0014930

پیگمالیون

5.0016091

کاشف آتش

3.6736122

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0014870

کتابِ گردشگر

0.0014883

گزارش یک قتل

5.0013230

گیتار زن

5.0014232

تعداد صفحه:(1)
1