لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0014262

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5021552

آوای درون

0.0013694

این هم حکایت شهر زیراب

5.0023570

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013630

تکرار

5.0023381

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0013331

ستاره‌ی دنباله دار

0.0012691

سرنوشت

5.0013811

سندبادنامه

0.0011360

شریعتی در بغداد

5.0034507

طوبال

3.0011283

فیلسوفی در بهشت

0.0014380

مأذنه

0.0013801

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

0.0011021

نیمکت

5.0023853

وصیّتنامه

5.0013630

پیگمالیون

5.0014641

کاشف آتش

3.6734652

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0013590

کتابِ گردشگر

0.0012753

گزارش یک قتل

5.0012040

گیتار زن

5.0012842

تعداد صفحه:(1)
1