لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0016322

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5022912

آوای درون

0.0015044

الاغ و من!

0.0015791

این هم حکایت شهر زیراب

5.0025070

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0015250

تکرار

5.0024401

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0014641

ستاره‌ی دنباله دار

5.0014491

سرنوشت

5.0015111

سندبادنامه

0.0012740

شریعتی در بغداد

5.0036077

طوبال

3.0012523

فیلسوفی در بهشت

0.0015940

مأذنه

0.0015391

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0015881

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0025112

نیمکت

5.0025213

وصیّتنامه

5.0015130

پیگمالیون

5.0016411

کاشف آتش

3.6736422

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0015120

کتابِ گردشگر

0.0015193

گزارش یک قتل

5.0013560

گیتار زن

5.0014552

تعداد صفحه:(1)
1