لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0019342

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5025182

آوای درون

0.0016734

الاغ و من!

0.0018061

این هم حکایت شهر زیراب

5.0027180

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0016990

تکرار

5.0026101

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0016611

ستاره‌ی دنباله دار

5.0017041

سرنوشت

5.0016981

سندبادنامه

0.0015480

شریعتی در بغداد

5.0038257

طوبال

3.0014533

فیلسوفی در بهشت

0.0017910

مأذنه

0.0018191

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0017571

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0027752

نیمکت

5.0026953

وصیّتنامه

5.0017010

پیگمالیون

5.0018411

کاشف آتش

3.6738532

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0016800

کتابِ گردشگر

0.0017843

گزارش یک قتل

5.0015610

گیتار زن

5.0017692

تعداد صفحه:(1)
1