لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0015132

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5022112

آوای درون

0.0014314

الاغ و من!

0.0015081

این هم حکایت شهر زیراب

5.0024310

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0014360

تکرار

5.0023951

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0013961

ستاره‌ی دنباله دار

5.0013621

سرنوشت

5.0014511

سندبادنامه

0.0011950

شریعتی در بغداد

5.0035337

طوبال

3.0011873

فیلسوفی در بهشت

0.0015160

مأذنه

0.0014481

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0015091

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0024242

نیمکت

5.0024593

وصیّتنامه

5.0014470

پیگمالیون

5.0015391

کاشف آتش

3.6735542

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0014320

کتابِ گردشگر

0.0014383

گزارش یک قتل

5.0012760

گیتار زن

5.0013702

تعداد صفحه:(1)
1