لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.001542

آوای درون

0.0013154

این هم حکایت شهر زیراب

5.0022820

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013020

تکرار

5.0022611

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0012671

سرنوشت

5.0013001

سندبادنامه

0.001440

شریعتی در بغداد

5.0033587

طوبال

3.001583

فیلسوفی در بهشت

0.0013330

نیمکت

5.0023043

وصیّتنامه

5.0012800

پیگمالیون

5.0013411

کاشف آتش

3.6733682

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0012680

گزارش یک قتل

5.0011220

گیتار زن

5.0012081

تعداد صفحه:(1)
1