لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آوای درون

0.0012844

این هم حکایت شهر زیراب

5.0022450

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0012680

تکرار

5.0022361

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0012331

سرنوشت

5.0012691

شریعتی در بغداد

5.0033277

فیلسوفی در بهشت

0.0012880

نیمکت

5.0022783

وصیّتنامه

5.0012340

پیگمالیون

5.0012821

کاشف آتش

3.6733332

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0012310

گزارش یک قتل

5.001740

گیتار زن

5.0011621

تعداد صفحه:(1)
1