لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.00110242

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5026242

آوای درون

0.0017264

الاغ و من!

0.0018961

این هم حکایت شهر زیراب

5.0027860

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0017670

تکرار

5.0026741

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0017221

ستاره‌ی دنباله دار

5.0018151

سرنوشت

5.0017531

سندبادنامه

0.0016460

شریعتی در بغداد

5.0039147

طوبال

3.0015393

فیلسوفی در بهشت

0.0018640

مأذنه

0.0019371

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0018491

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0028862

نیمکت

5.0027643

وصیّتنامه

5.0017600

پیگمالیون

5.0019141

کاشف آتش

3.6739182

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0017430

کتابِ گردشگر

0.0019043

گزارش یک قتل

5.0016220

گیتار زن

5.0018502

تعداد صفحه:(1)
1