لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0016902

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5023382

آوای درون

0.0015214

الاغ و من!

0.0016171

این هم حکایت شهر زیراب

5.0025450

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0015530

تکرار

5.0024651

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0014941

ستاره‌ی دنباله دار

5.0014921

سرنوشت

5.0015361

سندبادنامه

0.0013110

شریعتی در بغداد

5.0036297

طوبال

3.0012863

فیلسوفی در بهشت

0.0016290

مأذنه

0.0015801

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0016111

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0025532

نیمکت

5.0025403

وصیّتنامه

5.0015360

پیگمالیون

5.0016711

کاشف آتش

3.6736662

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0015320

کتابِ گردشگر

0.0015573

گزارش یک قتل

5.0013930

گیتار زن

5.0015102

تعداد صفحه:(1)
1