لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0014262

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5021542

آوای درون

0.0013684

این هم حکایت شهر زیراب

5.0023550

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013630

تکرار

5.0023371

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0013321

ستاره‌ی دنباله دار

0.0012691

سرنوشت

5.0013801

سندبادنامه

0.0011340

شریعتی در بغداد

5.0034507

طوبال

3.0011273

فیلسوفی در بهشت

0.0014370

مأذنه

0.0013801

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

0.001921

نیمکت

5.0023853

وصیّتنامه

5.0013630

پیگمالیون

5.0014631

کاشف آتش

3.6734652

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0013580

کتابِ گردشگر

0.0012673

گزارش یک قتل

5.0012030

گیتار زن

5.0012822

تعداد صفحه:(1)
1