لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022831

داستان عشق

4.00330212

دلنوشته

1.0012812

دلنوشته ای کوتاه

0.0012670

دلگیر

0.0011773

رفتن

4.0012616

رکسانا کویره

4.0013644

متن دلنوشته

0.0012889

متن دلنوشته

0.0012642

می روم

5.0012771

نیایش

0.0012623

تعداد صفحه:(1)
1