لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024391

داستان عشق

4.00347412

دلنوشته

1.0014772

دلنوشته ای کوتاه

0.0014250

دلگیر

5.0013203

رفتن

4.0014226

رکسانا کویره

4.0014874

متن دلنوشته

0.0014259

متن دلنوشته

5.0014042

می روم

5.0014241

نیایش

0.0013853

تعداد صفحه:(1)
1