لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024111

داستان عشق

4.00344412

دلنوشته

1.0014322

دلنوشته ای کوتاه

0.0013970

دلگیر

5.0012943

رفتن

4.0013986

رکسانا کویره

4.0014634

متن دلنوشته

0.0013979

متن دلنوشته

5.0013782

می روم

5.0013981

نیایش

0.0013603

تعداد صفحه:(1)
1