لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021601

داستان عشق

4.00317812

دلنوشته

1.0011242

دلنوشته ای کوتاه

0.0011360

رفتن

4.001986

رکسانا کویره

4.0012344

متن دلنوشته

0.0011719

متن دلنوشته

0.0011562

می روم

5.0011431

نیایش

0.0011573

تعداد صفحه:(1)
1