لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021391

داستان عشق

4.00315012

دلنوشته

1.001982

دلنوشته ای کوتاه

0.0011120

رفتن

4.001626

رکسانا کویره

4.0012134

متن دلنوشته

0.0011529

متن دلنوشته

0.0011292

می روم

5.0011161

نیایش

0.0011313

تعداد صفحه:(1)
1