لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0023171

داستان عشق

4.00333412

دلنوشته

1.0013382

دلنوشته ای کوتاه

0.0013030

دلگیر

0.0012093

رفتن

4.0013016

رکسانا کویره

4.0013914

متن دلنوشته

0.0013189

متن دلنوشته

0.0012852

می روم

5.0013171

نیایش

0.0012883

تعداد صفحه:(1)
1