لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022031

داستان عشق

4.00322412

دلنوشته

1.0011742

دلنوشته ای کوتاه

0.0011790

دلگیر

0.001903

رفتن

4.0011666

رکسانا کویره

4.0012834

متن دلنوشته

0.0012039

متن دلنوشته

0.0012032

می روم

5.0011891

نیایش

0.0012053

تعداد صفحه:(1)
1