لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0023711

داستان عشق

4.00340012

دلنوشته

1.0013892

دلنوشته ای کوتاه

0.0013620

دلگیر

0.0012553

رفتن

4.0013616

رکسانا کویره

4.0014344

متن دلنوشته

0.0013619

متن دلنوشته

0.0013402

می روم

5.0013681

نیایش

0.0013323

تعداد صفحه:(1)
1