لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022221

داستان عشق

4.00323812

دلنوشته

1.0011902

دلنوشته ای کوتاه

0.0011950

دلگیر

0.0011053

رفتن

4.0011846

رکسانا کویره

4.0012974

متن دلنوشته

0.0012179

متن دلنوشته

0.0012172

می روم

5.0012041

نیایش

0.0012203

تعداد صفحه:(1)
1