لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021831

داستان عشق

4.00319712

دلنوشته

1.0011542

دلنوشته ای کوتاه

0.0011560

دلگیر

0.001380

رفتن

4.0011336

رکسانا کویره

4.0012624

متن دلنوشته

0.0011939

متن دلنوشته

0.0011782

می روم

5.0011691

نیایش

0.0011833

تعداد صفحه:(1)
1