لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0025411

داستان عشق

4.25459412

دلنوشته

3.6736022

دلنوشته ای کوتاه

0.0015360

دلگیر

5.0014474

رفتن

4.5026006

رکسانا کویره

4.0015954

متن دلنوشته

0.0015339

متن دلنوشته

5.0014982

می روم

5.0015101

نیایش

0.0014873

تعداد صفحه:(1)
1