لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024791

داستان عشق

4.25450312

دلنوشته

3.6735262

دلنوشته ای کوتاه

0.0014620

دلگیر

5.0013603

رفتن

4.5024706

رکسانا کویره

4.0015254

متن دلنوشته

0.0014609

متن دلنوشته

5.0014422

می روم

5.0014591

نیایش

0.0014263

تعداد صفحه:(1)
1