لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0025031

داستان عشق

4.25453712

دلنوشته

3.6735582

دلنوشته ای کوتاه

0.0014920

دلگیر

5.0013984

رفتن

4.5025226

رکسانا کویره

4.0015444

متن دلنوشته

0.0014789

متن دلنوشته

5.0014612

می روم

5.0014791

نیایش

0.0014543

تعداد صفحه:(1)
1