لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021991

داستان عشق

4.00322112

دلنوشته

1.0011712

دلنوشته ای کوتاه

0.0011780

دلگیر

0.001882

رفتن

4.0011616

رکسانا کویره

4.0012814

متن دلنوشته

0.0012029

متن دلنوشته

0.0012002

می روم

5.0011851

نیایش

0.0012013

تعداد صفحه:(1)
1