لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022231

داستان عشق

4.00323912

دلنوشته

1.0011922

دلنوشته ای کوتاه

0.0011950

دلگیر

0.0011073

رفتن

4.0011866

رکسانا کویره

4.0012984

متن دلنوشته

0.0012199

متن دلنوشته

0.0012172

می روم

5.0012041

نیایش

0.0012203

تعداد صفحه:(1)
1