لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024091

داستان عشق

4.00344212

دلنوشته

1.0014302

دلنوشته ای کوتاه

0.0013950

دلگیر

5.0012933

رفتن

4.0013976

رکسانا کویره

4.0014624

متن دلنوشته

0.0013969

متن دلنوشته

5.0013782

می روم

5.0013951

نیایش

0.0013583

تعداد صفحه:(1)
1