لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021821

داستان عشق

4.00319512

دلنوشته

1.0011522

دلنوشته ای کوتاه

0.0011540

دلگیر

0.001310

رفتن

4.0011266

رکسانا کویره

4.0012594

متن دلنوشته

0.0011919

متن دلنوشته

0.0011782

می روم

5.0011651

نیایش

0.0011803

تعداد صفحه:(1)
1