لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0023181

داستان عشق

4.00333412

دلنوشته

1.0013382

دلنوشته ای کوتاه

0.0013040

دلگیر

0.0012103

رفتن

4.0013026

رکسانا کویره

4.0013924

متن دلنوشته

0.0013209

متن دلنوشته

0.0012872

می روم

5.0013191

نیایش

0.0012893

تعداد صفحه:(1)
1