لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021371

داستان عشق

4.00314612

دلنوشته

1.001982

دلنوشته ای کوتاه

0.0011100

رفتن

4.001516

رکسانا کویره

4.0012114

متن دلنوشته

0.0011519

متن دلنوشته

0.0011262

می روم

5.0011121

نیایش

0.0011303

تعداد صفحه:(1)
1