لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021571

داستان عشق

4.00317412

دلنوشته

1.0011182

دلنوشته ای کوتاه

0.0011330

رفتن

4.001936

رکسانا کویره

4.0012324

متن دلنوشته

0.0011659

متن دلنوشته

0.0011532

می روم

5.0011381

نیایش

0.0011533

تعداد صفحه:(1)
1