لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022531

داستان عشق

4.00327312

دلنوشته

1.0012342

دلنوشته ای کوتاه

0.0012310

دلگیر

0.0011453

رفتن

4.0012256

رکسانا کویره

4.0013344

متن دلنوشته

0.0012619

متن دلنوشته

0.0012382

می روم

5.0012351

نیایش

0.0012423

تعداد صفحه:(1)
1