لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024531

داستان عشق

4.25448512

دلنوشته

3.6735002

دلنوشته ای کوتاه

0.0014370

دلگیر

5.0013333

رفتن

4.5024376

رکسانا کویره

4.0014974

متن دلنوشته

0.0014369

متن دلنوشته

5.0014142

می روم

5.0014381

نیایش

0.0014003

تعداد صفحه:(1)
1