لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015070

افسردگی

3.0023440

رادیو ورشو

3.3335552

سی سالگی

1913

شیزوفرنی

1651

تعداد صفحه:(1)
1