لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0016030

افسردگی

3.6734800

رادیو ورشو

3.7547192

سی سالگی

3073

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

2150

شیزوفرنی

2871

قهوه

1962

مالیخولیا

2312

تعداد صفحه:(1)
1