لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0014400

افسردگی

3.0022610

رادیو ورشو

3.3334622

سی سالگی

823

شیزوفرنی

661

تعداد صفحه:(1)
1