لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0014860

افسردگی

3.0023150

رادیو ورشو

3.3335172

سی سالگی

1443

شیزوفرنی

1301

تعداد صفحه:(1)
1