لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0017160

افسردگی

3.6735980

رادیو ورشو

3.7548852

سی سالگی

4803

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

3410

شیزوفرنی

4141

قهوه

3292

مالیخولیا

3812

تعداد صفحه:(1)
1