لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0016330

افسردگی

3.6735060

رادیو ورشو

3.7547562

سی سالگی

3483

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

2480

شیزوفرنی

3161

قهوه

2272

مالیخولیا

2672

تعداد صفحه:(1)
1