لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015780

افسردگی

3.6734430

رادیو ورشو

3.7546672

سی سالگی

2733

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

1780

شیزوفرنی

2601

قهوه

1592

مالیخولیا

1912

تعداد صفحه:(1)
1