لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015350

افسردگی

3.6733960

رادیو ورشو

3.7546022

سی سالگی

2303

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

1170

شیزوفرنی

2071

قهوه

1002

مالیخولیا

1182

تعداد صفحه:(1)
1