لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0018380

افسردگی

3.6737000

رادیو ورشو

3.75410052

سی سالگی

6023

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

4520

شیزوفرنی

5071

قهوه

4272

مالیخولیا

4862

تعداد صفحه:(1)
1