لیست داستان ها دفتر نُتِ پنجم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دیوارها فرو میپاشند

5.00740515

دیوارها فرو میپاشند.

4.38846337

دیوارها فرو میپاشند.

5.00455117

سال سیاه

5.00566265

نت پنجم

4.78963386

تعداد صفحه:(1)
1