لیست داستان ها دفتر نُتِ پنجم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دیوارها فرو میپاشند

5.00718415

دیوارها فرو میپاشند.

4.38828537

دیوارها فرو میپاشند.

5.00225911

سال سیاه

5.00548265

نت پنجم

4.78945586

تعداد صفحه:(1)
1