لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

1.6731172

زلزله

4.0011173

سایه

0.001820

شاید

5.0011021

قیامت

1.0011362

تعداد صفحه:(1)
1