لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

1.8052142

زلزله

4.0012173

سایه

0.0011880

شاید

5.0012171

فرشته

0.001171

قیامت

1.0012422

هدف بزرگ

0.001971

تعداد صفحه:(1)
1