لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0091580

به کجا؟

0.0011751

ترس

1.8053782

دختری که دیگرنبود

5.0012394

زلزله

4.0013673

سارا

4.502300

سایه

0.0013620

شاید

5.0013941

طعمه گرگ

5.0011960

فرشته

0.0012101

قیامت

1.0014362

هدف بزرگ

0.0012531

هرمز بخش اول

0.0012180

هرمز بخش دوم

0.0012013

هرمز بخش سوم

5.0021840

هرمز بخش چهارم

3.605750

پسرک تنها

0.0012330

تعداد صفحه:(1)
1