لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به کجا؟

0.001501

ترس

1.8052502

دختری که دیگرنبود

0.001473

زلزله

4.0012453

سایه

0.0012200

شاید

5.0012471

فرشته

0.001681

قیامت

1.0012832

هدف بزرگ

0.0011301

تعداد صفحه:(1)
1