لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

1.5041712

زلزله

4.0011713

سایه

0.0011390

شاید

5.0011671

قیامت

1.0011932

هدف بزرگ

0.001430

تعداد صفحه:(1)
1