لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67355220

سرخ 1

4.6734911

سرخ 2 پایان

0.001113

شیرین و فرهاد

5.0017410

فشار خون

5.0015409

تعداد صفحه:(1)
1