لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67359320

سرخ 1

4.67310211

سرخ 2 پایان

5.002967

شیرین و فرهاد

5.00112210

فشار خون

5.0015839

تعداد صفحه:(1)
1