لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67369020

سرخ 1

4.50421211

سرخ 2 پایان

4.2542207

شیرین و فرهاد

5.00127110

فشار خون

5.0016829

تعداد صفحه:(1)
1