لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67363720

سرخ 1

4.50416011

سرخ 2 پایان

4.2541597

شیرین و فرهاد

5.00118410

فشار خون

5.0016319

تعداد صفحه:(1)
1