لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67366120

سرخ 1

4.50418111

سرخ 2 پایان

4.2541877

شیرین و فرهاد

5.00122210

فشار خون

5.0016499

تعداد صفحه:(1)
1