لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67362320

سرخ 1

4.67314511

سرخ 2 پایان

4.6731397

شیرین و فرهاد

5.00116210

فشار خون

5.0016149

تعداد صفحه:(1)
1