لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67370720

سرخ 1

4.50423111

سرخ 2 پایان

4.2542367

شیرین و فرهاد

5.00129610

فشار خون

5.0017019

تعداد صفحه:(1)
1