لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67359120

سرخ 1

4.67310011

سرخ 2 پایان

5.002957

شیرین و فرهاد

5.00112210

فشار خون

5.0015829

تعداد صفحه:(1)
1