لیست داستان ها دفتر پرستو زارعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

قسمتی از داستان زباله دونی نوشته ی

2982

" باکره ی مقدس" از "پرستو زارعی"

1181

"چهارشنبه سوری" از پرستو زارعی

2944

تعداد صفحه:(1)
1